Poseta akademiku Dragoslavu Mihailoviću 08. aprila 2014. godine

POSETA AKADEMIKU DRAGOSLAVU MIHAILOVICU  08. APRILA 2014. GODINE U PROSTORIJAMA SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI U BEOGRADU U srdačnom dvočasovnom razgovoru sa akademikom Mihailovicem, došlo je do evociranja  uspomena na odrastanje i školovanje u Ćupriji, razgovora o  autorovim delima, teškim golootočkim danima, kao i o dosadašnjim posetama rodnom gradu. Razgovor se vodio i o planiranoj […]