E-mail adrese nastavnika za kontakt sa učenicima

Ime i prezime nastavnika

Predmet koji predaje

E-mail adresa

Marija Ilić

Srpski jezik i književnost

milos.mateja.ilic@gmail.com

Stevan Avramović

Srpski jezik i književnost

steka.pn@mail.com

Jelena Stanojević

Srpski jezik i književnost

stanojevicj92@gmail.com

Olivera Nešić

Engleski jezik

nesic.olivera66@gmail.com

Jovana Mihajlović

Engleski jezik

jovana.mihajlovic.eng@gmail.com

Ana Nikolić

Engleski jezik

anci035@hotmail.com

Danijela Stanković

Francuski jezik

Latinski jezik

nelastankovic71@gmail.com

Maja Vlahović

Francuski jezik

Latinski jezik

Jezik, mediji i kultura

Zorica Jončić

Nemački jezik

zjoncic25@yahoo.com

Jelena Tošić

Nemački jezik

jelenatosic92@yahoo.com

Dragan Savić

Istorija

dragansavic6633@gmail.com

Jelena Zubović

Istorija

zubovicjn@gmail.com

Vesna Tirmenštajn

Istorija

vesnanina65@gmail.com

Radmila Radić

Psihologija

radmila0304@gmail.com

Jovan Milinković

Filozofija

jovanmilinkovic61@gmail.com

Slobodan Jovanović

Sociologija

Ustav i prava građana

sjovanovic956@gmail.com

Dušica Miladinović

Geografija

dusica.miladinovic67@gmail.com

Tamara Marjanović

Geografija

Građansko vaspitanje

tamaramarjanovic83@gmail.com

Daniela Pantić

Geografija

panticdaniela@gmail.com

Aleksandar Savić

Geografija

acapn83@gmail.com

Slavica Stevanović

Biologija

biologija.gimnazija1@gmail.com

Ana Milenković

Biologija

anamilenkovic71@gmail.com

Milica Cvetković

Matematika

cvetkovic61milica@gmail.com

Vladan Cvetković

Matematika

vcvetkovic61@gmail.com

Srećko Timotijević

Matematika

snezzana960@gmail.com

Slavica Ilić

Fizika

slavica.fiz.gim@gmail.com

Sonja Grozdanović

Fizika

sgrozd034@gmail.com

Dalibor Rajković

Fizika

IT predmeti

d.rajkovicrs@gmail.com

Vesna Stevanović-Gajović

Hemija

vesna.stevanovic.gajovic@gmail.com

Ana Pantić-Ilić

Hemija

anapantic06@gmail.com

Slavica Jovanović

Računarstvo i informatika

gprof.info@gmail.com

Milosav Dimitrijević

Računarstvo i informatika

milosav959@gmail.com

Sonja Trkulja

Muzička kultura

sonjatrkulja2@gmail.com

Jelena Stanojević

Muzička kultura

Hor

jelena.jeca.stanojevic@gmail.com

Slađan Milenković

Likovna kultura

Umetnost i dizajn

sladjan.milenkovic.gimcu@gmail.com

Vlastimir Stojiljković

Fizičko vaspitanje

djuza959@gmail.com

Tijana Peković

Fizičko vaspitanje

Sport i zdravlje

tijanapekovic71@gmail.com

Danijela Dačić

Sport i zdravlje

danijeladacic2017@gmail.com

Dejan Sokolov

Verska nastava

sokolov.dejan@gmail.com

Lidija Mihajlović

Psiholog

lidija.mihajlovic.gim@gmail.com

Darko Miljanić

Direktor

darkomiljanic@yahoo.com