Direktor

Darko Miljanić

035 8476 535

darkomiljanic@yahoo.com

Psihološkinja

Lidija Mihajlović

035 8470 622

lidija.mihajlovic.gim@gmail.com

Sekretarijat

Suzana Savić

035 8470 622

gimnazijacuprija@yahoo.com