Direktor

Darko Miljanić

035 8476 535

Psihološkinja

Lidija Mihajlović

035 8470 622

Sekretarijat

Suzana Savić

035 8470 622

gimnazijacuprija1909@gmail.com