Izmenjena dokumentacija:

izmenjena konkursna dokumentac.el.energ2019.pdf

 

Obaveštenje o produženju roka:

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava.pdf