Poziv za podošenje ponude:

Poziv oprema za centralno grejanje

 

Konkursna dokumentacija:

konačna konkurs. dok. za centralno grejanje

 

Odluka o dodeli ugovora:

odluka o dodeli ugovora