IZVEŠTAJ O RADU BIBLIOTEKE

Svaki učenik naše škole istovremeno je i član biblioteke.

U prvim danima septembra, imena učenika se evidentiraju i formira se đačka kartoteka.

Biblioteku poseti prosečno petnaestak učenika dnevno, uzimajući i vraćajući knjige od 8 do 14 časova. Često se javljaju poteškoće u vraćanju pozajmljenih knjiga koje učenici, neretko, vraćaju posle 2-3 ili nekoliko meseci., i pored stalnih podsećanja od strane razrednih starešina ili predmetnih nastavnika. Zbog toga se knjige često vraćaju oštećene, na ovaj ili onaj način. Krajnja posledica ovakvog ponašanja je gubljenje knjiga. Ove godine je izgubljeno 5 knjiga, koje su nadoknađene uplatom od 600 dinara po knjizi, na poseban školski račun, odlukom Nastavničkog veća. Važna odluka Nastavničkog veća vezana za očuvanje knjižnog fonda je da se svedočanstva ne izdaju učenicima ukoliko ne izmire svoje obaveze u vezi sa pozajmljenim knjigama. Na taj način knjižni fond se ne smanjuje.

Ima, naravno i onih drugačijih đaka, vrednih i odgovornih. Postoje i pravi zaljubljenici u pisanu reč, koji pronađu za svoj književni ukus i knjigu mimo onih propisanih nastavnim programima. Za takve učenike postoji odluka Nastavničkog veća da se oni najaktivniji pohvale ili nagrade.. Ove godine nije bilo takvih pojedinaca. Čitanost je bila tek prosečna, 4 knjige po učeniku, članu biblioteke i ograničavala se zahtevima školskih programa.

Biblioteka ima 16 477 naslova, ali je dobar deo knjiga zastareo, zbog izmene i osavremenjavanja školstva, s jedne, i zbog poznatih društveno-istorijskih okolnosti, s druge strane.

Knjižni fond se obnavlja i dopunjuje na Sajmu knjiga u Beogradu.

Knjižni fond se ne menja bitno poslednje 2-3 godine zbog nedostatka para.

Generalno gledajući, biblioteka je dobro snabdevena i zadovoljava u potpunosti, može se reći, zahteve školskog programa.

Nedovoljnost postojećih naslova oseća se u vezi sa radom određenih sekcija, a za potrebe takmičenja ili pripremanje prigodnih kulturnih manifestacija, kao i prilikom izrade maturskih radova.

Rad u biblioteci se odvija uz stalnu saradnju i konsultacije sa predmetnim profesorima, kako to potrebe zahtevaju.

Biblioteka izlazi u susret učenicima i nastavnicima raspoloživim bibliotečkim fondom prilikom svake pripreme kulturnih manifestacija (sekcije, naročito recitatorska, Dan sv. Save, Dan škole i ostale). Na žalost, potrebe za određenim naslovima za realizaciju tih programa prevazilaze mogućnosti biblioteke.

Knjižni fond bi trebalo osvežiti savremenim piscima, pre svega novim poetskim antologijama, kao i najnovijim izdanjima iz oblasti jezika, za uspešniji rad u vannastavnim aktivnostima.

Rukovodilac biblioteke:

Marica Antić