КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину

Школска година почиње у понедељак, 01.09.2016. године.

Нерадни дан због обележавања државног празника, Дана примирја у првом светском рату, биће 11.11.2016.

Седнице одељењских већа на првом тромесечју биће одржане 24.11.2016, а седница Наставничког већа  25.11.2016.

Родитељски састанци биће одржани 25.11.2016.

Нерадни дани у време новогодишњих празника биће 02. и 03.01.2017. Први део зимског распуста, траје од среде, 04.01.2017. до петка, 06.01.2017. Први радни дан после Нове године биће 09.01.2017.

Прво полугодиште се завршава у петак, 27.01.2017. године.

Други део зимског распуста почиње у понедељак, 30.01.2017. а завршава се у петак, 10.02.2017.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 13.02.2017.

Нерадни дани су среда и четвртак, 15. и 16. фебруар, када се прославља Дан државности и установности.

Седнице одељењских већа ради утврђивања успеха на крају првог полугодишта биће одржане 30.01.2017, а седница Наставничког већа 31.01.2017.

Родитељски састанци на крају првог полугодишта биће одржани 01.02.2017.

Седнице одељењских већа на првом тромесечје у другом полугодишту  биће одржане 27.04.2017.године, а седница Наставничког већа 28.04.2017. године.

Пролећни распуст почиње у четвртак, 13.04.2017, а завршава се у понедељак, 17.04.2017. Први радни дан после пролећног распуста је уторак, 18.04.2017.

Због прославе 1. маја, Дана рада, нерадни дани биће понедељак и уторак, 01. и 02.05.2017.

Школска година се завршава за 4. разред 23.05.2017. године, а за 1, 2. и 3. разред 20.06.2017.

Седнице Одељ.  већа, као и седница Наст. већа на крају наставне године за 4. разред биће одржане 24.05.2017.

Пријављивање разредних и поправних испита за ученике 4. разреда у јунском испитном року биће 24.05.2017, а испити ће бити организовани у периоду од 25. до 31.05.2017.

Седнице Одељ. већа и седница Наст. веће за 4. разред после поправних и разр. испита биће одржани 31.05.2017.

Пријављивање матурских испита планирано је за 30. и 31.05.2017.

Писмени матурски испит из српског језика биће одржан 02.06.2017.

Писмени матурски испит из страног језика или математике биће одржан 05.06.2017.

Одбране матурских радова планиране су за период од 06. до 12.06.2017.

Седница Наставничког већа после одржаних  матурских испита биће 13.06.2017.

Матурско вече: 15.06.2017.

Седнице одељењских  већа за крај наставне године за 1, 2. и 3. разред биће одржана 21.06.2017, а седница

Наставничког већа 22.06.2017.

Разр. испити за ученике 1, 2. и 3. разреда биће организовани у периоду од 23.до 29.06.2017, а по потреби и у августу 2017.

Седнице Одељ. већа и седница Наст. веће за 1, 2. и 3. разред после разредних испита биће одржане 29.06.2017.

Родитељски састанци и уручивање сведочанстава за 1, 2. и 3. разред: 30.06.2017.

Летњи распуст почиње у среду, 21.06.2017. и траје до четвртка, 31.08.2017.

Поправни испити биће организовани у августовском року.

Испити за ванредне ученике биће одржани у октобру, јануару, априлу, јуну и августу.

Упис ученика у 2, 3. и 4. разред: 07.07.2017.

Календар школских прослава:

Дан Светог Саве: петак, 27.01.2017. (радни дан, без наставе).

Дан школе биће обележен приредбом у уторак, 18.04.2017. (биће радни и наставни дан).

Екскурзије ученика 2. и 3. разреда реализоваће се у периоду од 11. до 15.10. 2016.

Настава изгубљена у време извођења екскурзије биће надокнађена суботом по следећем распореду:

22.10.2016. по распореду од уторка

29.10.2016. по распореду од среде

19.11.2016. по распореду од четвртка

03.12.2016. по распореду од петка

Због уједначавања броја наставних дана у седмици током целе школске године:

–  по распореду од петка радиће се у уторак, 14.02.2017.