Sastav pedagoškog kolegijuma, stručnih timova i komisija -školska 2016/2017. g.

 

 

Pedagoški kolegijum (rukovodioci stručnih veća):

 1. Vladan Cvetković, prirodne nauke i tehnologija
 2. Milena Aćimović, jezik i komunikacija
 3. Sonja Trkulja, umetnost
 4. Vlastimir Stojiljković, fizička kultura
 5. Aleksandar Savić, društvene nauke
 6. Lidija Mihajlović, tim za zaštitu učenika od nasilja; samovrednovanje
 7. Vladan Cvetković, školski razvojni tim
 8. Dragan Savić, direktor škole

Tim za zaštitu učenika od nasilja:

 1. Jovan Milinković
 2. Dragan Savić
 3. Milica Cvetković
 4. Lidija Mihajlović
 5. Danijela Stanković

Stručni tim za samovrednovanje:

 1. Lidija Mihajlović, psiholog
 2. Milica Cvetković, profesor
 3. Slavica Ilić, profesor
 4. Danijela Ilić, profesor
 5. Dragan Savić, direktor škole
 6. predsednik saveta roditelja
 7. Elena Šimpraga, učenik

Stručni aktiv za školsko razvojno planiranje:

 1. Vladan Cvetković, rukovodilac
 2. Slavica Ilić, profesor
 3. Darko Petrović, predstavnik lokalne samouprave iz školskog odbora
 4. Danijela Ilić, profesor
 5. Slavica Jovanović, profesor
 6. Lidija Mihajlović, stručni saradnik – psiholog
 7. Dragan Savić, direktor škole
 8. Olivera Nešić, profesor
 9. Albina Stijović, roditelj
 10. Elena Šimpraga, učenik

Disciplinska komisija:

 1. Milinković Jovan, profesor
 2. Olivera Nešić, rukovodilac
 3. razredni starešina učenika

Tim za izradu plana integriteta (na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije)

 1. Lidija Mihajlović
 2. Jelena Zubović
 3. Darko Miljanić
 4. Snežana Timotijević
 5. Marina Marković

Stručni tim za inkluzivno obrazovanje:

 1. Danijela Ilić
 2. Vesna Stevanović-Gajović
 3. Lidija Mihajlović
 4. Dragan Savić

Popisna komisija:

 1. Milena Aćimović
 2. Jelena Odarenko
 3. Daniela Pantić