Poziv roditeljima na saradnju sa odeljenjskim starešinama, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorom škole u vezi sa obrazovanjem, ličnim napredovanjem i napredovanjem vaše dece.

Raspored možete preuzeti na linku ispod

Saradnja sa roditeljima.pdf