Trilingual dictionary

Stem + Art

U okviru Erazmus+ projekata prihvaćen je projekat pod nazivom „Povezivanje Stema sa umetnošću“, u kome je naša škola partner, a prvo su održani onlajn sastanci i planirane aktivnosti koje će se realizovati u roku od 2 godine. Naši studenti će ubuduće učestvovati u studijama o održivim energetskim resursima u Litvaniji, Turskoj i Srbiji.

Stem with Art

Within the scope of Erasmus+ projects, the project named "Connecting Stem with Art", in which our school is a partner, was accepted, and firstly, online meetings were held and activities to be carried out within 2 years were planned. In the future, our students will participate in studies on sustainable energy resources in Lithuania, Turkey and Serbia.

About

CONNECTING STEM

Presentation

Presentation:

Wind

Promocija Erazmus+ projekta Povezivanje STEM-a i umetnosti na NOU festu u Ćupriji

U okviru 10. regionalnog Sajma obrazovanja održanog 18.03.2022. u Ćupriji,, na kome su predstavljene i promovisane domaće i strane naučne, obrazovne i umetničke institucije i dostignuća i čiji je cilj edukacija građana svih uzrasta i različitih socijalnih i obrazovnih slojeva, a pre svega širenje svesti o značaju pomenutih društvenih oblasti, predstavljen je Erazmus+ projekat koji Gimnazija u Ćupriji realizuje sa partnerima. U okviru segmenta sajma koji je posvećen radionicama, diskusijama i predavanjima, Goran Bogunović iz Tempus fondacije, održao je predavanje Erazmus+ projekti za saradnju i mobilnost škola. U okviru tog predavanja, svim prisutnim učesnicima, projektni tim Gimnazije u Ćupriji, predstavio je projekat Povezivanje STEM-a i umetnosti.

Promotion of the Erasmus + project Connecting STEM and art at the NOU fest in Ćuprija

Within the 10th regional Education Fair held on March 18, 2022. in Ćuprija, where domestic and foreign scientific, educational and artistic institutions and achievements were presented and promoted and whose goal is to educate citizens of all ages and different social and educational backgrounds, and above all to spread awareness of the importance of these social areas, Erasmus was presented + a project that the Gymnasium in Ćuprija is implementing with partners. Within the segment of the fair dedicated to workshops, discussions and lectures, Goran Bogunović from the Tempus Foundation, gave a lecture on Erasmus + projects for cooperation and mobility of schools. Within that lecture, the project team of the Gymnasium in Ćuprija presented the project Connecting STEM and Art to all present participants.

Goran Bogunović, Tempus fondacija

Kao škola koja trenutno realizuje jedan Erazmus+ projekat, članovi tima iz Gimnazije u Ćupriji, predstavili su način povezivanja sa partnerima iz Litvanije i Turske, ciljeve projekta, najvažnije aktivnosti, mobilnosti, dinamiku realizacije, benefite iz međunarodne saradnje za učenike, nastavnike i lokalnu zajednicu.

Goran Bogunović, Tempus Foundation

As a school that is currently implementing an Erasmus + project, team members from the Gymnasium in Ćuprija presented the way of connecting with partners from Lithuania and Turkey, project goals, most important activities, mobility, implementation dynamics, benefits from international cooperation for students, teachers and the local community.

Promocija projekta STEM+ART u okviru izložbe Demokratska kultura u Gimnaziji u Ćupriji,

koja je otvorena 25.05.2022. i na kojoj su prikazane školske aktivnosti kojima su razvijane kompetencije za demokratsku kulturu, predstavljen je i projekat STEM and ART koji se u okviru Erazmus+ programa realizuje u partnerskoj saradnji škola iz Litvanije, Turske i Srbije. Tada je predstavnicima Saveta Evrope, Tobiasu Flesenkemperu, Šefu misije Saveta Evrope za Srbiju i Kristijanu Rajkoviću iz kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, predstavljen projekat,i opisana poseta tima iz Gimnazije u Ćupriji školi u Litvaniji, saradnja na projektnim zadacima, kao i planovi za predstojeće projektne aktivnosti i mobilnost. Događaj je bio odlično medijski praćen, tako da je veliki broj građana informisan o Erazmus+ projektu STEM and ART, kroz televizijski prilog na TV Pomoravlje, internet portal TV Pomoravlja i kao na društvenim mrežama TV Pomoravlja i Gimnazije u Ćupriji.

Promotion of the STEM + ART within the exhibition Democratic Culture in the Gymnasium in Ćuprija,

which was opened on May 25, 2022. and which presented school activities that developed competencies for democratic culture, the STEM and ART project was presented, which is implemented within the Erasmus + program in partnership with schools from Lithuania, Turkey and Serbia. Then, the representatives of the Council of Europe, Tobias Flesenkemper, the Head of the Council of Europe Mission for Serbia and Kristijan Rajković from the Council of Europe office in Belgrade, were presented the project, and described the visit of the team from the Gymnasium in Ćuprija School in Lithuania. project activities and mobility. The event was well covered by the media, so that a large number of citizens were informed about the Erasmus + project STEM and ART, through a television report on TV Pomoravlje, the Internet portal of TV Pomoravlje and on the social networks of TV Pomoravlje and Gymnasium in Ćuprija.

Linkovi za medijske izveštaje o izložbi i poseti gostiju iz Saveta Evrope 25.05.2022. – Links for media reports on the exhibition and visits of guests from the Council of Europe 25.05.2022.

https://www.rtp.rs/kvalitetno-obrazovanje-za-sve/?fbclid=IwAR3qECcmp0qA5VjJT-Pk2_ici1XzlxDzZmxFVFeXvcz7Xq2Irc_R_YG4vbM

https://www.facebook.com/groups/cuprija.net/permalink/1112009202681213/?flite=scwspnss

https://www.youtube.com/watch?v=PH8yL4EXg7o