SPISAK UDžBENIKA ZA 1. RAZRED IT SMERA

SPISAK UDžBENIKA ZA 1. RAZRED IT SMERA

2020/21. godine, u Gimnaziji u Ćupriji
predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Čitanka i gramatika, udžbenički komplet za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Ana Stišović-Milovanović, Olivera Radulović,

Vukosava Živković,

Duška Klikovac,

Ljilјana Nikolić

EDUKA,

2012. ili 2014.

Engleski jezik

Focus 2


Pearson, Akronolo, 2016.

Istorija

Istorija za prvi razred srednjih stručnih škola

Dragolјub Kočić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2017.

Geografija

Geografija 1


R. Golić,

D. Šabić,

S. Vujadinović

Novi Logos, 2019.

Matematika

- Matematika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije

Nebojša Ikodinović

- Zbirka zadataka i testova za 1. razred gimnazija i tehničkih škola

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović


ili


- Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1

Vene Bogoslavov

KLETT, 2013.

Krug

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Fizika

- Fizika za 1. razred gimnazije opšteg smera

N. Čaluković

- Zbirka zadataka i testova iz fizike za 1. razred gimnazije,

N. Čaluković

Krug, 2010.

Krug, 2010.

Hemija

- Opšta hemija za 1. razred

Slavolјub Đukić

- Neorganska hemija za 1. i 2. razred razred srednje škole

Momčilo JovetićZavod za udžbenike i nastavna sredstva, bilo koje izdanje

Grupa stručnih informatičkih predmeta

Udžbenici su onlajn i na njih će učenike upućivati nastavnik tokom školske godine


Muzička kultura

Muzička kultura za 1. i 2. razred gimnazije

Sonja Marinković

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2012.Za nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

1. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 1. RAZRED OPŠTEG SMERA

2020/21. godine, u Gimnaziji u Ćupriji
predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Čitanka i gramatika, udžbenički komplet za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Ana Stišović-Milovanović, Olivera Radulović,

Vukosava Živković,

Duška Klikovac,

Ljilјana Nikolić

EDUKA

Engleski jezik

Focus 2


Pearson, Akronolo

Francuski jezik

Version original Bleu

Grupa autora

Klett, 2011.

Nemački jezik

Direkt 1, nemački jezik za 1. razred gimnazije i srednjih stručnih škola

Grupa autora, peta godina učenja,

Klett, 2019.

Latinski jezik

Latinski jezik za 1. razred gimnazije

M. Pakiž,

D. Dimitrijević

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Istorija

Istorija za prvi razred gimnazije opšteg, društveno- jezičkog i prirodno-matematičkog smera

Duško Lopandić,

Vladimir Petrović,

Ivana Petrović

NOVI LOGOS, 2013.

Geografija

Geografija - udžbenik za 1. razred gimnazije


Lj.Gavrilović,

D. Gavrilović,

S. Đurđić

Zavod za udžbenike, 2019.

Biologija

Biologija, udžbenik za 1. razred


Ljubica Lalić,

Milica Kokotović,

Goran Milićev 

Klett, 2019

Matematika

Matematika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije

Nebojša Ikodinović,

KLETT
Zbirka zadataka i testova za 1. razred gimnazija i tehničkih škola

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović
Krug


Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1

Vene Bogoslavo

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

Fizika

Fizika za 1. razred gimnazije opšteg smera

N. Čaluković

Krug
Zbirka zadataka iz fizike za 1. razred gimnazije,

N. Čaluković


Krug

Hemija

Opšta hemija za 1. razred srednje škole i gimnazije opšteg smera

Tatjana Nedelјković

Logos, 2019. (ili 2013).Zbirka zadataka iz hemije za 1. i 2. razred gimnazije

R. Nikolajević,

M. Šurjanović

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1987.

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika za 1. razred gimnazije

Filip Marić

KLETT, Beograd 2019.

Muzička kultura

Vodič kroz istoriju muzikeudžbenik muzičke kulture od 1. do 4. razreda gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera i stručne škole

Olivera Đurić i Tatjana Nikolić

Dominanta Đurić, 2019.

Likovna kultura

Likovna kultura za 1. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa


Marina Čudov

KlettZa nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

2. razred IT smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 2. RAZRED IT SMERA

2020/21. godine, u Gimnaziji u Ćupriji


predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Čitanka 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Boško Suvajdžić,

Nataša Stanković-Šošo,

Aleksandra Ugrenović

NOVI LOGOS
Gramatika 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Slađana Savović,

Dragana Ćećez-Ilјukić,

Violeta Kecman

NOVI LOGOS


Engleski jezik

Focus 2


Pearson, Akronolo

Istorija

Istorija za 2. razred srednje stručne škole

Ivan Bečić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2012.

Geografija

Geografija- udžbenik za 2. razred gimnazije


Dejan Šabić,

S. Vujadinović

NOVI LOGOS, 2015.

Matematika

Matematika 2, udžbenik za 2. razred gimnazije

N. Ikodinović,

S. Dimitrijević,

S. Aleksić

KLETT


Zbirka zadataka za 2. razred

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović

Krug
Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

Fizika

Fizika za 2. razred gimnazije opšteg smera

M. Raspopović,

J. Šetrajčić,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstvaZbirka zadataka iz fizike za 2. razred gimnazije

N. Čaluković

Krug

Hemija

Organska hemija za 2. ili 3. ili 4. razred srednje škole


Pavlović Vladimir,

Marković Rade

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, reštampano izdanje 2019.

Grupa stručnih informatičkih predmeta

Udžbenici su onlajn i na njih će učenike upućivati nastavnik tokom školske godine
Za nastavu fizičkog vaspitanja i izbornih predmeta, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

2. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 2. RAZRED OPŠTEG SMERA

2020/21. godine, u Gimnaziji u Ćupriji


predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Čitanka 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Boško Suvajdžić,

Nataša Stanković-Šošo,

Aleksandra Ugrenović

NOVI LOGOS
Gramatika 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Slađana Savović,

Dragana Ćećez-Ilјukić,

Violeta Kecman

NOVI LOGOS


Engleski jezik

Focus 2


Pearson, Akronolo

Francuski jezik

Version original Bleu

Grupa autora

Klett, 2011.

Nemački jezik

Direkt 2, nemački jezik za drugi razred gimnazija isrednjih stručnih škola, šesta godina učenja

Grupa autora

Klett, 2020.

Latinski jezik

Latinski jezik za 2. razred gimnazije

M. Pakiž,

T. Kiselički-Vaš,

M. Kisić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Istorija

Istorija za 2. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera

Katarina Mitrović

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2016.

Geografija

Geografija - udžbenik za 2. razred gimnazije


Dejan Šabić,

S. Vujadinović

NOVI LOGOS, 2015.

Psihologija

Psihologija za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred područja rada ekonomija, pravo i administracija

Zoran Pavlović,

Oliver Tošković

EDUKA, 2018.

Matematika

Matematika 2, udžbenik za 2. razred gimnazije

N. Ikodinović,

S. Dimitrijević,

S. Aleksić

KLETT


-Zbirka zadataka za 2. razred

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović


Krug


- Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

Fizika

Fizika za 2. razred gimnazije opšteg smera

M. Raspopović,

J. Šetrajčić,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zbirka zadataka iz fizike za 2. razred gimnazije

N. Čaluković

Krug

Hemija

Neorganska hemija za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera

S. Rajić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.

Zbirka zadataka iz hemije za 1. i 2. razred gimnazije


R. Nikolajević,

M. Šurjanović

Zavod za nastavna sredstva, 1987.

Račinarstvo i informatika

https://petlja.org/skola/gimnazija/drugi

Fondacija "Petlja", 2019.

Muzička kultura

Vodič kroz istoriju muzike – udžbenik muzičke kulture od 1. do 4. razreda gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera i stručne škole

Olivera Đurić,

Tatjana Nikolić

Dominanta Đurić, 2019.

Likovna kultura

Likovna kultura za za 2. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa

Lidija Županić-Šuica

KletZa nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

3. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 3. RAZRED OPŠTEG SMERA

2020/21. godine, u Gimnaziji u Ćupriji


Predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Čitanka 3, za 3. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Boško Suvajdžić,

Nataša Stanković-Šošo,

Mina Đurić

NOVI LOGOS

Srpski jezik za 3. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Duška Klikovac

EDUKA

Engleski jezik

Focus 3


Pearson, Akronolo

Francuski jezik

Version original vert

Grupa autora

Klett, 2011.

Nemački jezik

Direkt 3, nemački jezik za 3. razred gimnazije i srednjih stručnih škola, sedma godina učenja

Đorđo Mota,

Vesna Nikolovski,

BeataĆvikovska,

Olga Vomačkova

Klett, 2012.

Istorija

Istorija za 3. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera

Aleksandra Kolaković,

Manja Milinović

NOVI LOGOS, 2015.

Geografija

Geografija za 3. razred gimnazije

M. Grčić,

S. Stanković,

Lj. Gavrilović,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2013.

Filozofija

Logika za 3. razred gimnazije i pravno-birotehničke škole

M. Marković

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2009.

Biologija

Biologija, za 3. razred gimnazije opšteg smera


Gordana Cvijić,

Jelena Đorđević,

Nadežda Nedelјković

JP Zavod za udžbenike

Matematika

Matematika za 3. razred gimnazije

J. Kečkić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Zbirka zadataka i testova za 3. razre gimnazije i tehničkih škola

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović

Krug


Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

Fizika

Fizika za 3. razred gimnazije opšteg smera

M. Raspopović,

Z. Raspopović

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Zbirka zadataka i testova iz fizike za 3. razred gimnazije

N. Kadelburg,

K. Pantić

Krug

Hemija

Organska hemija, udžbenik za 3. razred gimnazije opšteg smera

Tatjana Nedelјković

NOVI LOGOS, 2014.


Zbirka zadataka iz hemije za 3. i 4. razred gimnazije

J. Čanadi,

V. Popsavin

Zavod zaudžbenike i nastavna sredstva, 1993.

Računarstvo i informatika

Za sada nema udžbenika, učenici će naknadno biti informisani
Za nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

4. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 4. RAZRED OPŠTEG SMERA

2020/21. godine, u Gimnaziji u Ćupriji


predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Čitanka 4, za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Jelena Žurić,

Dr Jelena Angelovski

EDUKA

Srpski jezik 4, za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Duška Klikovac

EDUKA

Engleski jezik

Focus 4


Pearson, Akronolo

Francuski jezik

Version original vert

Grupa autora

Klett, 2011.

Nemački jezik

Direkt 4, nemački jezik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola, osma godina učenja

Đorđo Mota,

Vesna Nikolovski,

BeataĆvikovska,

Olga Vomačkova

Klett, 2012.

Istorija

Istorija za 3. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i 4. razred opšteg i društveno-jezičkog smera

R. Ljušić,

Lj. Dimić

Freska, 2013.

Filozofija

Filozofija za 4. razred gimnazije, srednjih stručnih umetničkih škola

Milanka Radić Tadić

Novi Logos, 2014.

Sociologija

Sociologija za 3. razred srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije

Smilјka Tomanović

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.

Ustav i prava građana

Ustav i prava građana za 4. razred gimnazije i 3. i 4. razred srednjih stručnih škola

Vladimir Đurić

Novi Logos, 2013.

Biologija

Biologija, za 4. razred gimnazije opšteg smera


Dragana Cvetković,

Dmitar Lakušić,

Gordana Matić,

Aleksandar Korać,

Slobodan Jovanović

JP Zavod za udžbenike

Matematika

Matematika za 4. gimnazij,

M. Obradović,

D. Georgijević

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva


Zbirka zadataka za 4. razred gimnazije i tehničkih škola

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović

KrugZbirka rešenih zadataka iz matematike 4

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

Fizika

Fizika sa zbirkom zadataka za 4. razred gimnazije opšteg smera


N. Čaluković

Krug

Hemija

Hemija za 4. razred gimnazije

J. Petrović,

S. Velimirović


Zavod zaudžbenike i nastavna sredstva, 1993.

Zbirka zadataka iz hemije za 3. i 4. razred gimnazije

J. Čanadi,

V. Popsavin

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1993.

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika za četvrti razred gimnazije 

Filip Marić,

Vesna Marinković 

KLETT,  2016.Za nastavu fizičkog vaspitanja i izbornih predmeta nije predviđeno korišćenje udžbenika.