SPISAK UDžBENIKA ZA 1. RAZRED IT SMERA

SPISAK UDžBENIKA ZA 1. RAZRED IT SMERA

2021/22. godine, u Gimnaziji u Ćupriji

Predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

1.

Srpski jezik i književnost

Čitanka i gramatika , udžbenički komplet za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

A. Stišović-Milovanović, O. Radulović, V. Živković, D. Klikovac, Lj. Nikolić

EDUKA,

2012. ili 2014.

2.

Engleski jezik

Focus 2

Pearson, Akronolo, 2016.

3.

Istorija

Istorija za prvi razred srednjih stručnih škola

Dragoljub Kočić

Zavod za udžbenike, 2017.

4.

Geografija

Geografija - udžbenik za 1. razred gimnazije

R. Golić, D. Šabić i S. Vujadinović

Geografija - udžbenik za 2. razred gimnazije

D. Šabić, S. Vujadinović

Logos

Novi LOGOS, 2020.

5.

Matematika

- Matematika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije

N. Ikodinović

- Zbirka zadataka i testova za 1. razred g imnazija i tehničkih škola

Ž. Ivanović, S. Ognjanović

ili

- Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1

Vene Bogoslavov

Klet, 2013.

Krug

Zavod za udžbenike

6.

Fizika

Fizika za prvi razred gimnazije

M. O. Raspopović

Zavod za udžbenike

Fizika - zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe za prvi razred gimnazije

M. O. Raspopović, B. Cvetković

Zavod za udžbenike

7.

Hemija

- Opšta hemija za 1. razred

Slavoljub Đukić

- Neorganska hemija za 1. i 2. razred razred srednje škole

M. Jovetić

Zavod za udžbenike, bilo koje izdanje

8.

Grupa stručnih informatičkih predmeta

Udžbenici su onlajn i na njih će učenike upućivati nastavnik tokom školske godine

9.

Muzička kultura

Muzička kultura za 1. i 2. razred gimnazije

S. Marinković

Zavod za udžbenike, 2012.

Za nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

1. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 1. RAZRED OPŠTEG SMERA

2021/22. godine, u Gimnaziji u Ćupriji

Predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

1.

Srpski jezik i književnost

Čitanka i gramatika , udžbenički komplet za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

A. Stišović-Milovanović, O. Radulović, V. Živković, D. Klikovac, Lj. Nikolić

EDUKA

2.

Engleski jezik

Focus 2

Pearson, Akronolo

3.

Francuski jezik

Version original Bleu

Grupa autora

Klet, 2011.

4.

Nemački jezik

Direkt 1, nemački jezik za 1. razred gimnazije i srednjih stručnih škola

Grupa autora, peta godina učenja

Klet, 2019.

5.

Latinski jezik

Latinski jezik za 1. razred gimnazije

M. Pakiž, D. Dimitrijević

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

6.

Istorija

Istorija za prvi razred gimnazije opšteg, društveno- jezičkog i prirodno-matematičkog smera

D. Lopandić, V. Petrović, I. Petrović

NOVI LOGOS, 2013.

7.

Geografija

Geografija - udžbenik za 1. razred gimnazije

Lj.Gavrilović, D. Gavrilović,

S. Đurđić

Zavod za udžbenike, 2019.

8.

Biologija

Biologija za 1. razred gimnazije

S. Trifunović, A. Lazarević, D. Cvetković

Zavod za udžbenike, 2021.

9.

Matematika

Matematika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije

N. Ikodinović

Klet

Zbirka zadataka i testova za 1. razred g imnazija i tehničkih škola

Ž. Ivanović, S. Ognjanović

Krug

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

10.

Fizika

Fizika – za prvi razred gimnazije

M. O. Raspopović

Zavod za udžbenike

Fizika - zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe za prvi razred gimnazije

M. O. Raspopović, B. Cvetković

Zavod za udžbenike

11.

Hemija

Opšta hemija za 1. razred srednje škole i gimnazije opšteg smera

T. Nedeljković

Logos, 2019. (ili 2013).

Zbirka zadataka iz hemije za 1. i 2. razred gimnazije

R. Nikolajević, M. Šurjanović

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1987.

12.

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika za 1. razred gimnazije

F. Marić

KLETT, Beograd 2019.

13.

Muzička kultura

Vodič kroz istoriju muzike udžbenik muzičke kulture od 1. do 4. razreda gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera i stručne škole

O. Đurić i T. Nikolić

Dominanta Đurić, 2019.

14.

Likovna kultura

Likovna kultura za 1. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa

Marina Čudov

Klet

Za nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

2. razred IT smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 2. RAZRED IT SMERA

2021/22. godine, u Gimnaziji u Ćupriji

Predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

1.

Srpski jezik i književnost

Čitanka 2 , za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Boško Suvajdžić, Nataša Stanković-Šošo,

Aleksandra Ugrenović

NOVI LOGOS

Gramatika 2 , za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Slađana Savović, Dragana Ćećez-Iljukić,

Violeta Kecman

NOVI LOGOS

2.

Engleski jezik

Focus 2

Pearson, Akronolo

3.

Istorija

Istorija za 2. razred srednje stručne škole

Ivan Bečić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2012.

4.

Geografija

Geografija - udžbenik za 2. razred gimnazije

Dejan Šabić, S. Vujadinović

Geografija , udžbenik za 3. razred gimnazije

D. Šabić, S. Vujadinović

Novi LOGOS, 2020.

Novi LOGOS, 2021.

5.

Psihologija

Psihologija, udžbenik za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred područja rada ekonomija, pravo i administracija

Zoran Pavlović, Oliver Tošković

EDUKA, 2018.

6.

Matematika

Matematika 2, udžbenik za 2. razred gimnazije

N. Ikodinović, S. Dimitrijević,

S. Aleksić

KLETT

Zbirka zadataka za 2. razred

Ž. Ivanović, S. Ognjanović

Krug

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

7.

Fizika

Fizika – za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera

M. O. Raspopović, J. Šetrajčić, Z. Raspopović

Zavod za udžbenike

Fizika – zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera

J. Šetrajčić, B. Cvetković, M. Raspopović

Zavod za udžbenike

8.

Hemija

Organska hemija za 2. razred srednje škole

Marković Rade

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, bilo koje izdanje

9.

Grupa stručnih informatičkih predmeta

Udžbenici su onlajn i na njih će učenike upućivati nastavnik tokom školske godine

Za nastavu fizičkog vaspitanja i izbornih predmeta, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

2. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 2. RAZRED OPŠTEG SMERA

2021/22. godine, u Gimnaziji u Ćupriji

Predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

1.

Srpski jezik i književnost

Čitanka 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

B. Suvajdžić, N. Stanković-Šošo, A.Ugrenović

NOVI LOGOS

Gramatika 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

S. Savović, D.Ćećez-Iljukić, V. Kecman

NOVI LOGOS

2.

Engleski jezik

Focus 2

Pearson, Akronolo

3.

Francuski jezik

Version original Bleu

Grupa autora

Klett, 2011.

4.

Nemački jezik

Direkt 2 , n emački jezik za drugi razred gimnazija isrednjih stručnih škola, šesta godina učenja

Grupa autora

Klett, 2020.

5.

Latinski jezik

Latinski jezik za 2. razred gimnazije

M. Pakiž, T. Kiselički-Vaš, M. Kisić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

6.

Istorija

Istorija za 2. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera

Katarina Mitrović

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2016.

7.

Geografija

Geografija - udžbenik za 2. razred gimnazije

Dejan Šabić, S. Vujadinović

Novi LOGOS, 2020.

8.

Psihologija

Psihologija, udžbenik za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred područja rada ekonomija, pravo i administracija

Zoran Pavlović, Oliver Tošković

EDUKA, 2018.

9.

Biologija

Biologija za 2. razred gimnazije

Goran Milićev, Milica Kokotović, Ljubica Lalić

Klet, 2020.

10.

Matematika

Matematika 2, udžbenik za 2. razred gimnazije

N. Ikodinović, S. Dimitrijević, S. Aleksić

KLETT

- Zbirka zadataka za 2. razred

Ž. Ivanović, S. Ognjanović

Krug

- Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

11.

Fizika

Fizika – za drugi razred gimnazije opšteg tipa i

društveno-jezičkog

M. O. Raspopović, J. Šetrajčić, Z. Raspopović

Zavod za udžbenike

Fizika – zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe za drugi razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera

J. Šetrajčić, B. Cvetković, M. Raspopović

Zavod za udžbenike

12.

Hemija

Neorganska hemija za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera

S. Rajić

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.

Zbirka zadataka iz hemije za 1. i 2. razred gimnazije

R. Nikolajević, M. Šurjanović

Zavod za nastavna sredstva, 1987.

13.

Račinarstvo i informatika

https://petlja.org/skola/gimnazija/drugi

Fondacija "Petlja", 2019.

14.

Muzička kultura

Vodič kroz istoriju muzike – udžbenik muzičke kulture od 1. do 4. razreda gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera i stručne škole

Olivera Đurić, Tatjana Nikolić

„Dominanta Đurić“, 2019.

15.

Likovna kultura

Likovna kultura za za 2. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa

Lidija Županić-Šuica

Klet

Za nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

3. razred IT smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 3. RAZRED IT SMERA

2021/22. godine, u Gimnaziji u Ćupriji

predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

1.

Srpski jezik i književnost

Čitanka 3 , za 3. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

B. Suvajdžić, N. Stanković-Šošo, M.Đurić

NOVI LOGOS

Srpski jezik za 3. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Duška Klikovac

EDUKA

2.

Engleski jezik

Focus 3

Pearson, Akronolo

3.

Psihologija

Psihologija, udžbenik za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred područja rada ekonomija, pravo i administracija

Zoran Pavlović, Oliver Tošković

EDUKA, 2018.

4.

Biologija

Kombinacija različitih udžbenika

Materijali će biti postavljani na gugl učionicu

5.

Matematika

Zbirka zadataka za 3. razred

Ž. Ivanović, S. Ognjanović

Krug

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

6.

Fizika

Fizika za 3. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera

M. Raspopović, B. Cvetković

Zavod za udžbenike

7.

Grupa stručnih informatičkih predmeta

Udžbenici su onlajn i na njih će učenike upućivati nastavnik tokom školske godine

3. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 3. RAZRED OPŠTEG SMERA

2021/22. godine, u Gimnaziji u Ćupriji

Predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

1.

Srpski jezik i književnost

Čitanka 3 , za 3. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

B. Suvajdžić, N. Stanković-Šošo, M.Đurić

NOVI LOGOS

Srpski jezik za 3. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Duška Klikovac

EDUKA

2.

Engleski jezik

Focus 3

Pearson, Akronolo

3.

Francuski jezik

Version original vert

Grupa autora

Klet, 2011.

4.

Nemački jezik

Direkt 3, nemački jezik za 3. razred gimnazije i srednjih stručnih škola, sedma godina učenja

Đorđo Mota,

Vesna Nikolovski,

BeataĆvikovska,

Olga Vomačkova

Klet, 2012.

5.

Istorija

Istorija za 3. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera

Aleksandra Kolaković,

Manja Milinović

NOVI LOGOS, 2015.

6.

Geografija

Geografija , udžbenik za 3. razred gimnazije

D. Šabić, S. Vujadinović

Novi LOGOS, 2021.

7.

Filozofija

Filozofija, udžbenik za 3. razred gimnazije

Suzana Spasić, Veselka Santini, Svetislav Nikolić

Klet, 2020.

8.

Biologija

Biologija, za 3. razred gimnazije opšteg smera

Gordana Cvijić, Jelena Đorđević,

Nadežda Nedeljković

JP Zavod za udžbenike

9.

Matematika

Zbirka zadataka i testova za 3. razre gimnazije i tehničkih škola

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović

Krug

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

10.

Fizika

Fizika za 3. razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera

M. Raspopović, B. Cvetković, Z. Raspopović

Zavod za udžbenike

11.

Hemija

Organska hemija, udžbenik za 3. razred gimnazije opšteg smera

Tatjana Nedeljković

NOVI LOGOS, 2014.

Zbirka zadataka iz hemije za 3. i 4. razred gimnazije

J. Čanadi, V. Popsavin

Zavod zaudžbenike i nastavna sredstva, 1993.

12.

Računarstvo i informatika

Za sada nema udžbenika, učenici će naknadno biti informisani

Za nastavu fizičkog vaspitanja, izbornih predmeta i izbornih programa, nije predviđeno korišćenje udžbenika.

4. razred opšteg smera

SPISAK UDžBENIKA ZA 4. RAZRED OPŠTEG SMERA

2021/22. godine, u Gimnaziji u Ćupriji

predmet

Naziv udžbenika i autori

Izdavač i godina izdanja

1.

Srpski jezik i književnost

Čitanka 4, za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

J. Žurić, dr Jelena Angelovski

EDUKA

Srpski jezik 4, za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola

D. Klikovac

EDUKA

2.

Engleski jezik

Focus 4

Pearson, Akronolo

3.

Francuski jezik

Version original vert

Grupa autora

Klet, 2011.

4.

Nemački jezik

Direkt 4, n emački jezik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola, osma godina učenja

Đ. Mota, V. Nikolovski, B.Ćvikovska,

O. Vomačkova

Klet, 2012.

5.

Istorija

Istorija za 3. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i 4. razred opšteg i društveno-jezičkog smera

R. Ljušić, Lj. Dimić

Freska, 2013.

6.

Filozofija

Filozofija, udžbenik za 4. razred gimnazije, srednjih stručnih i umetničkih škola

Milanka Radić Tadić

Novi Logos, 2014.

7.

Sociologija

Sociologija za 4 . razred srednj e škol e

Vladimir Vuletić

Klet, 2021.

8.

Biologija

Biologija, za 4. razred gimnazije opšteg smera

D. Cvetković, D. Lakušić, G. Matić, A. Korać, S. Jovanović

JP Zavod za udžbenike

9.

Matematika

Zbirka zadataka za 4. razred gimnazije i tehničkih škola

Ž. Ivanović,

S. Ognjanović

Krug

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 4

Vene Bogoslavov

Zavod za udžbenike i nastavna

NAPOMENA: potrebna je jedna od zbirki, po izboru

10.

Fizika

Fizika 4 za četvrti razred gimnazije

opšteg tipa i društveno-jezičkog smera

M. Raspopović, B. Cvetković

Zavod za udžbenike

11.

Hemija

Hemija za 4. razred gimnazije

J. Petrović, S. Velimirović

Zavod zaudžbenike i nastavna sredstva, 1993.

Zbirka zadataka iz hemije za 3. i 4. razred gimnazije

J. Čanadi, V. Popsavin

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1993.

12.

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika za četvrti razred gimnazije

Filip Marić, Vesna Marinković

klet, 2016.

Za nastavu fizičkog vaspitanja i izbornih predmeta nije predviđeno korišćenje udžbenika.