Šef računovodstva je

Marina Marković, dipl. ekonomista