Stručni saradnici su:

 

1. Marica Antić, bibliotekar

 

  2. Lidija Mihajlović, psiholog