Raspored saradnje predmetnih nastavnika sa roditeljima

Poziv roditeljima na saradnju sa odeljenjskim starešinama, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorom škole u vezi sa obrazovanjem, ličnim napredovanjem i napredovanjem vaše dece. Raspored možete preuzeti na linku ispod Saradnja sa roditeljima.pdf