Gimnazija Ćuprija

Osnovana 1909. godine

May, 2019

Program ekskurzije III i IV razred

Program za ekskurziju III razred: EkskurzijaIII.pdf   Program za ekskurziju IV razred: Ekskurzija_IV.pdf    

Raspored saradnje predmetnih nastavnika sa roditeljima

Poziv roditeljima na saradnju sa odeljenjskim starešinama, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorom škole u vezi sa obrazovanjem, ličnim napredovanjem i napredovanjem vaše dece. Raspored možete preuzeti na linku ispod Saradnja sa roditeljima.pdf            

Plan pismenih provera za četvrto tromesečje školske 2018/2019.

Pismene provere poslednje tromesečje 2018-19.

Uputstvo za formiranje ponude radi učešća na oglasu za ekskurzije Gimnzije u Ćupriji u š. 2019/2020 god.

Oglas za ekskurziju 2019: OglasEkskurzije2019   Uputstvo za formiranje ponude: Uputstvo za formiranje ponude za ekskurziju Gimnazija Ćuprija 2019    


Hit Counter provided by Sign Holders