za korišćenje platformi online nastave

Viber

zoom

Google Classroom

Uputstvo za korišćenje na računaru

Uputstvo za korišćenje na prenosnim uređajima

Uputstvo za korišćenje na računaru

Uputstvo za korišćenje na prenosnim uređajima

Uputstvo za korišćenje na računaru

Uputstvo za korišćenje na prenosnim uređajima

Roditelji/staratelji i učenici

Uputstvo za korišćenje na računaru

Uputstvo za korišćenje na prenosnim uređajima

Uputstvo za korišćenje na računaru

Uputstvo za korišćenje na prenosnim uređajima

Uputstvo za korišćenje na računaru

Uputstvo za korišćenje na prenosnim uređajima